Warszawa, 11 września RP 2003
Artur Zawisza

Poseł na Sejm
 
  Szanowny Pan
Waldemar Dąbrowski
Minister Kultury
 
      Zwracam się do Pana z zapytaniem w sprawie opieki władz polskich nad grobami żołnierzy Wojska Polskiego poległych i pochowanych na terenie Niemiec. Poruszając tę tematykę we wcześniejszej korespondencji, pragnę dodatkowo zapytać o następujące kwestie:
 
  • czy Ministerstwo, a także polskie placówki dyplomatyczne w Niemczech, posiada pełną dokumentację grobów polskich żołnierzy w Niemczech?;
  • czy jest prawdą, że groby te rozrzucone są w Niemczech w około sześciuset miejscowościach?;
  • czy Ministerstwo podziela opinie, że znaczna większość nagrobków nie jest właściwie oznaczona zgodnie z wymogami Konwencji Genewskiej z 1949 roku i wymaga działań interwencyjnych?;
  • czy Ministerstwo może potwierdzić informacje, że większość żołnierzy Wojska Polskiego w Niemczech nie spoczywa na cmentarzach wojskowych, ale na cmentarzach tzw. Zwangsarbeiterów różnej nacji i płci?;
  • czy prawdą jest, że polscy żołnierze spoczywają pod trawnikiem sowieckiego cmentarza jeńców w Oberlangen, zaś na cmentarzu w Cloppenburgu znajduje się wiele rozbitych nagrobków?;
  • czy przedstawiciele polskich władz lub dyplomacji odwiedzają groby żołnierzy Wojska Polskiego na terenie Niemiec i czy przewidywana jest ich szersza lustracja w celu stwierdzenia stanu faktycznego?