Nazwisko Imię Data urodzenia Miejscowosc I
Chętnicki Stefan 12.12.19 Lomza H
Kasprzyk Jan 03.04.17 Turobin-Lubocin p. Lomza F
Sliworski Tomasz 19.03.19 Targonie Wielkie p.Lomza D
Wyrwas Stanisław 15.07.12 Borhomo p. Lomza F
Karbowski Franciszek 30.11.22 Rybno p. Dzialdowo D
Brzeziński Alojzy 19.02.23 Omule p.Lubawa B
Ebert Jan 27.05.14 Biala Góra p. Lubawa D
Grabowski Kazimierz 19.01.11 Radymno p. Lubawa D
Gross Konrad 20.12.19 Grabowo p. Lubawa H
Kamiński Henryk 03.07.19 Nowe Miasto p. Lubawa F
Kijora Roch 26.08.06 Krzemieniowo p.Lubawa H
Pilkowski Boleslaw 13.05.26 Pratnice p.Lubawa B
Szczepański Ludwik 08.11.01 Rumienica p. Lubawa F
Radtke Leon 20.10.24 Skarbin p. Lubawa D
Morawski Julian 23.12.13 Zaremby – Zasiny p. Wysokie Maz. F
Nowaczyk Mieczyslaw 03.10.26 Radomno p.Lubawa F
Nowakowski Henryk 06.07.19 Mrocza p. Wyszków F
Rogowski Henryk 14.04.14 Rajgród p.Suwalki H
Lukinńki Aleksander 13.09.04 Suwalki F
Sierocki Waclaw 11.12.11 Zusna p.Suwalki H
Skorupski Alojzy 10.11.18 Wasilówka p. Suwalki F
Baranowski Józef 09.07.15 Swustowo p. Pultusk F
Czyzewski Józef 23.08.07 Grajewo p. Szczuczyn W.Bryt. ----
Tomczyk Stanislaw 23.05.19 Pilczuki p. Szczuczyn F
Toper Jerzy 28.04.22 Garbas p. Szczuczyn B
Szumski Leon 09.01.05 Oszalo p. Szczuczyn B
Trusiło Leon 16.11.09 Szkordz p. Szczuczyn B
Rudnicki Henryk 24.11.04 Swieck Górski p.Augustów D
Filipczyk Antoni 20.04.17 Baranowicze H
Kołosowski Stanislaw 14.03.14 Baranowicze F
Lapicz Wlodzimierz 06.06.24 Nowosiolki D
Bartkowski Józef 22.11.14 Kleine Walde Prusy Wschodnie D
Juchta Albin 14.03.12 Neumark - Nowy Targ H
Knoblauch Antoni 26.08.23 Dzialdowo H
Niewidziała Czesław 07.12.21 Lidzbark p. Dzialdowo B
Lewko Wlodzimierz 03.09.09 Grzebienie p. Sokólka F

POWROT
Home
Odezwy
Mogily
Listy
Poszukiwania
Oproep
Kontakt