Poszukiwania - Bialorus - Strona 3.

Wykaz poleglych zolnierzy I Dywizji Pancernej pochowanych na terenieFrancji, Belgii, Holandii, Niemiec oraz W.Brytanii i pochodzacych z wschodniej Polski.

Poniewaz akcja powiadamiania rodzin o miejscu pochówku Poleglych byla niezadawalajaca i prosby o jej ponowienie sa ignorowane, uprzejmie prosze wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie pomocy i oddanie tej humanitarnej przyslugi Tym którzy zdala od domu rodzinnego oddali swoje zycie.

Kazda powiadomiona rodzina to jedna bezdomna mogila mniej


pow. Sokal, Stolpce, Zborów, Zdolbunów, Dolina, Katarynek

1) Nowak Julian 01.12.21 Tartaków p.Sokal, H

2) Opulski Eugeniusz 09.12.02 Starogrów p.Sokal, W.Bryt

3) Kmit Wladyslaw 17.10.17 Zasule, p.Stolpce, F

4) Benedyga Andrzej 16.04.98 Zykowce p.Zborów, W.Bryt.

5) Litynski Waclaw 06.06.22 Danilówka p.Zdolbunów Feliks/Maria, D

6) Eliasiewicz Witold Jan 12.02.11 Strutyn Nizny p. Dolina Marian, Aurelia Lukasz, B

7) Fritz Eugeniusz 01.01.21 Broszniów p. Dolina, W.Bryt.

8) Gondela Stanislaw 19.02.19 Lisowice p. Dolina, F

9) Sarachman Piotr 24.06.21 Bolechów p. Dolina, D

10) Stafij Kazimierz 22.05.12 Bolechów p. Dolina Jan/Karolina Iwanska, F

11) Paskiewicz Mateusz, 17.10.06, Kataryniec, p.Katarynek, F

pow. Horodenka, Kopyczynce, Brzezany, Borszczów

1) Gawlinski Mieczyslaw 24.05.18 Obertyn p.Horodenka, W.Bryt.

2) Koziolkowski Michal 01.05.19 Zuków p. Horodenka, D

3) Jurkowski Stanislaw 04.04.12 Czabanówka p.Kopyczynce, D

4) Grabowski Józef 30.08.14 Nizborg Nowy p. Kopyczynce, F

5) Kosztubajda Stefan 09.04.18 Tanrów p. Brzezany, H

6) Kukurowski Tadeusz 09.04.14 Lipica Dolna p.Brzezany, W.Bryt.

7) Perla Antoni 20.02.16 Helenków p. Brzezany, H

8) Rega Jan 11.11.17 Dubszcze, p. Brzezany, H

9) Tyburcy Wladyslaw 03.02.02 Potutoryp.Brzezany, W.Bryt.

10) Bilinski Józef 26.10.14 Olchowiec p.Borszczów, B

11) Kwiatkowski Pawel 18.06.06 Michalówka p. Borszczów,

12) Zolynski Wladyslaw 02.02.21 Brelince p. Borszczów, B

pow. Wolozyn, Wasowicze, Trebowla, Maków.

1) Gajda Stanislaw 25.03.03 Mucharz p.Wasowicze, W.Bryt.

2) Nachaj Pawel 27.10.10 Prudniki p.Wolozyn krewny Bazyli Nachaj, B

3) Szyrwiel Bronislaw 05.07.10 Borowiki p. Wolozyn, H

4) Wieliczko Wincenty 20.11.18, Bardzie p.Wolozyn, Pawel / Maria Tuncewicz, B

5) Bozek Jan 13.09.22 Zofiówka p.Trebowla,

6) Michalski Wladyslaw 07.02.20 Plebasówka, p.Trebowla, F

7) Myscich Jan Marian 14.05.10 Strachocin p.Maków, F

8) Sadlowski Bronislaw 29.11.04 Karniewo p.Maków, F

pow. Turka(Turek), Zydaczów, Lesko

1) Cytryn Michal 06.07.12 Libuchowa p.Turek Teodor/Irena Ciko, W.Bryt.

2) Krzemionka Stanislaw 14.11.19 Zdzienica p. Turek, F

3) Mis Jan 27.11.11 Jasionka p.Turek, B

4) Sozanski Waclaw 18.01.11 Kusne Nizne, p. Turek, B

5) Zydyczyn Michal 22.12.02 Jasionka p.Turka zam. Isaje, Wasyl, Katarzyna, D

6) Dudek Karol 15.01.19 Lechowice Zarzeczne p.Zydaczów, B

7) Grzeszczuk Wlodzimierz 02.09.20 Piaseczne p.Zydaczów, F

8) Kosztubadia Stefan, 09.04.18 Tanrów p.Brzezany, H

9) Golub Eliasz 08.05.10 Postolów, p. Lesko, D

10) Woznica Stanislaw 08.10.22 Cisna, p. Lesko, H

pow. Rohatyn, Swietoch, Zaleszczyki, Filipowicze,Witów

1) Englot Jan 12.02.11 Strutyn Nizny p.Rohatyn, B

2) Cichocki Roman 10.08.18 Rohatyn Jan/Maria Rufer, D

3) Kaczorowski Teofil 05.11.15 Rohatyn Seweryn / Sabina Worobiec, H

4) Gzell Henryk 29.07.20 Szczarlej p.Swietoch, (RAF), H

5) Jakubiszyn Józef 13.11.19 Zaleszczyki Józef/Jadwiga Potomska,ul.Kopernika 14, F

6) Malinowski Piotr 12.06.18 Lisowce, p.Zaleszczyki, H

7) Zabijak Stanislaw 14.01.05 Witów Filipowicze, F

POWROT
Home
Odezwy
Mogily
Listy
Poszukiwania
Oproep
Kontakt