Oproep:

" ... wij komen op een leeftijd, dat er snel iets moet gebeuren voor uw kameraden, willen wij het nog beleven : want na ons is er alleen de geschiedenis en zullen uw gesneuvelde vrienden naamloos rusten in de bodem van Duitsland, ze verdienden een beter lot en hopelijk nog in de 20-eeuw hun de eer te geven die hen toekomt, namelijk een ereveld met naam en graf zooals in Breda" (-) Dietert Grimmius +1997, Delfzijl - Holland

Hiermet wend ik mij tot de Belgische en Hollandse vrienden der 1. Poolse Blindeerde Divisie, aan de Oudstrijders Verenigingen.

Het handelt hier om ene moreele ( niet financieele ) ondersteuning bij onze streven naar een waardige rustplaats voor de in Duitsland gesneuvelde en begravene Poolse soldaten, die o.a. in België en Holland gestreden hebben. Hoe deze toestand uitziet bewijzen de toegevoegde fotos.

Het is een treurig oversicht .Alle zichtbare zorg is Duits, de Poolse zorg is in ´t geheel niet zichtbaar.

Vanaf oorlogseinde heeft vanwege de Poolse overheid niemand iets gedaan om deze treurige toestand te verbeteren. De Poolse administratie weet tot vandaag niet hoeveel begraafplaatsen en soldatengraven in Duitsland voorhanden zijn. De meeste kerkhoven worden niet bezocht. Niet een graf heeft heeft een Poolse soldatenkenteken, wel hebben meer dan twintig een
(Eiserne Kreuz) Wehrmacht - teken.

De meeste graven bevinden zich op civiele verzamelbegraafplaatsen van tijdens de oorlog gestorvene dwangarbeiders van verschillende naties en geslacht, en tussen hen verstrooid. Grafstenen overwegend zonder voornamen, vele met fouten en schuilnamen. Niet een letter is verbeterd ge worden. De documen-tatie der graven stamt vooral uit Hollandse bronnen en zijn door ons aan de Duitse gemeenten gegeven.

Vele families weten tot nu niet, waar de graven van hun dierbaren zich bevinden. Dat doen wij.

Verlorene graven vinden geen aandacht (ook in andere landen niet).
In Langannerie - Normandie hebben
meer dan 40 gesneuvelde geen naamplaat. Wij weten ook, dat in zaken theatrale huldigingen en vlaggen waaien de Polen wereldkampioenen zijn .
Helaas! Maar onder de uniformen waren mensen, en vele humanitaire problemen wachten nog op oplossing.

Onze ca 300 graven zijn op 40 plaatsen verstrooid.Geen bezoeken, ook vanwege de hier
aanwezige Polen. Vele begraafplaatsen werken ook afstotend. Dit kan men op de fotos duidelijk zien. Af en toe ontbreken er ook grafstenen. Niemand neemt daarvan notitie. Dat is de
jammerlijke werkelijkheid.

Als uitweg zien wij de noodzaak een centrale begraafplaats te bouwen. Het gaat vooral om de zekerheid voor de toekomst. Daarvoor is ook geen interesse te zien vanwege de Poolse Overheid.

Vanaf 1991 zijn meer als 220 afgevaardigde over de toestand geinformeerd worden . Ganse 8 (acht) hebben hun bezwaren aan de regerering verder gegeven. En niets is geschied.

Men schrijft ons – „ het is niet nodig en te duur „Met hulp van de burgermeester Heinz Rolfes in Oberlangen - ( niet ver van Ter Apel ) is ons een stuk land aangeboden worden, voor 5 DM pro kwadraatmeter en dat wij zelf willen betalen. Ook hebben wij uitgerekend dat deze ganse operatie veel minder zal kosten als de halve prijs van een tank. ( daarvoor blijkt nog geld voorhanden te zijn )

In Oktober 1997 hebben wij ons met een oproep aan de Poolse Regering gewend om zich voor onze voorstel in te zetten. Tot vandaag geen antwoord. Onze oproep hebben meerdere oudstrijders organisaties en ca. 320 vroegere soldaten ondertekend. In de Poolse pers zijn vele artikel verschenen.

Meerdere oudstrijders hebben persoonlijk naar Warschau geschreven. Geen of afwijzende reakties!

Ook een brief van Dietert Grimmius aan de Poolse President bleef zonder antwoord.
Echt treurig.

Nu zien wij ons gedwongen om oudstrijders en vrienden in het Buitenland om ondersteuning te vragen.

Met de Appél :
Een waardige rustplaats en erekerkhof voor de begravene Poolse Soldaten in Duitsland (Ik will met nadruk opleggen, dat het alleen om ene morelesche ondersteunung gaat)

Met hoogachting (-) Czesław Szewczyk
POWROT - BACK - ZURÜCK
Home
Odezwy
Mogily
Listy
Poszukiwania
Oproep
Kontakt