Maj 2004 - z okazji 59. rocznicy zwycięstwa Oręża Polskiego nad faszyzmem
(ulotka z r. 1993)
M O G I Ł Y    B E Z    O J C Z Y Z N Y
Żołnierze 1. Dywizji Pancernej !    Wzywamy Was !    S t a ń c i e   d o   a p e l u !
 
kan. Torba Antoni, 1.P. Art. Mot. uczestnik walk września 1939 w 10 Bryg. Kaw. Pancernej, kampanii francuskiej 1940, bitwy w Normandii 1944, ur. Biesiadka p. Mielec, poległ dn. 6.05.1945, w ostatnim dniu wojny
SPOCZYWA W GROBIE WEHRMACHTU
st. drag. Turek Aleksander, 10. Pułk Drag., ur. 23.11.1923 w Gustaw, poległ dnia 16.04.1945
SPOCZYWA W GROBIE WEHRMACHTU
kpr. Henkel Tadeusz, 10. Pułk Drag., ur. 17.01.1912 w Łodzi, poległ dnia 24.04.1945
SPOCZYWA W GROBIE WEHRMACHTU
strz. Szyszkowski Konrad, Bat. Strz. Podh., ur. 25.11.1909, poległ dnia 20.04.1945
SPOCZYWA W GROBIE WEHRMACHTU
st. drag. Wolf Zygmunt, 10. Pułk Drag., ur. 27.08.1914, Biała w. Kraków, poległ dnia 17.04.1945
SPOCZYWA W GROBIE WEHRMACHTU
st. strz. Buchta Alojzy, 10. P. Strz. Konnych, ur. 26.10.1926 w Pszczynie, poległ dnia 02.05.1945
SPOCZYWA W GROBIE WEHRMACHTU pod nazwiskiem Piaskowsky
st. strz. Stebner Zenon, 8. Bat. Strz., ur. 06.10.1926 w Poznaniu, poległ dnia 26.04.1945
SPOCZYWA W GROBIE WEHRMACHTU pod nazwiskiem Krupa
 
 kpr. Miarka Kazimierz, 2. Pułk Panc., ur. 19.11.1916 w Łodzi, poległ dnia 13.04.1945
SPOCZYWA POD TRAWNIKIEM SOWIECKIEGO CMENTARZA JEŃCÓW
i tu spoczywa kilka kobiet AK z powstania warszawskiego 1944
(dalszy ciąg listy nastąpi)
 Wszyscy Polegli posiadają w kartach ewidencyjnych następujący zapis:
Polegi na polu chwały w obronie WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
I co na to funkcjonariusze zawodowo zajmujący się miejscami narodowej pamięci
i biorący za to niezłe apanaże?
z ulotki 1993 i art. w "Gazecie Wrocławskiej" - powiadomiono ponad 500 posłów i senatorów III RP, wiele org. kombatanckich
 
STOSUNEK DO MOGIŁ TO WYRAZ KULTURY
 
Wyjątki z pism polskiej administracji:
a) Dep. Konsularny MSZ, 08.01.1998 - "opieka nad grobami żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka stanowi ważne zadanie służby konsularnej... posiadamy pełny bieżący obraz stanu miejsc pochówku żołnierzy 1. Dywizji Pancernej"

b) Min. Kultury i Sztuki, 10.07.03, DDN/1982/03 - "inskrypcje na nagrobkach odpowiadają wymogom Konwencji Genewskich...
groby żołnierzy polskich na terenie Niemiec są przedmiotem szczególnej troski instytucji działających w imieniu władz polskich"

c) dwukrotne skargi skierowane do Biura RPO bezskuteczne. Znak 1255321/HG z dnia 20.10.93, 11.02.94 i 05.01.2000
 
P O U C Z E N I E
Ustalenia Konwencji Genewskich z r. 1949
ratyfikowanych przez Polskę
nakładają obowiązek

gromadzenia mogił wg narodowości, czyli na polskich cmentarzach wojskowych
 
NIE DOTRZYMANO TYCH UREGULOWAŃ
 
Nagrobki winny mieć następujące dane:
  1. stopień wojskowy
  2. imię i nazwisko
  3. data urodzenia i zgonu
  4. nazwa jednostki wojskowej
 
CO TO ZA OHYDNE METODY? KLIKNIJ I PRZECZYTAJ
 
KOGO TO OBCHODZI ?
Czesław Szewczyk - Społeczny Opiekun Miejsc Pamięci w Niemczech       www.cmentarze.de